Kadra


Pracą Chatki Kajtka kieruje Renata Wiśniewska - dyrektor placówki, będąca absolwentką kilku kierunków pedagogicznych, nauczyciel dyplomowany z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym z dziećmi z różnymi rodzajami deficytów rozwojowych i niepełnosprawności.


Kadrę obu placówek stanowią nauczycielki, opiekunki i pielęgniarka, które są absolwentkami wyższych uczelni kierunków: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna oraz położnictwo.


Cała kadra Chatki Kajtka posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym również z niemowlętami i małymi dziećmi do 3 roku życia.