Oferta


I. Program adaptacyjny

Adaptacja dzieci rozpoczynających uczęszczanie do żłobka przebiega wg autorskiego programu adaptacyjnego.


II. Zajęcia programowe
Na potrzeby Żłobka opracowany został autorski program edukacyjny.
Wykorzystano w nim wybrane elementy programów:
- „Zabawy fundaMentalne" C. Rose, G. Dryden;
- „Z radością w świat” J. Pytlarczyk;
- „Razem z dzieckiem" A. Bojakowskiej, A. Fiedorowicz, E. Kozłowskiej, M.Krawcewicz.

Program ten zawiera zakres treści edukacyjnych, których realizacja pozwala na wszechstronny rozwój małego dziecka i przygotowanie go do edukacji przedszkolnej.

Założeniem programu jest optymalny rozwój procesów poznawczych dziecka we wszystkich sferach jego aktywności, rozpoznawanie i wzmacnianie szczególnych uzdolnień dziecka, a także niwelowanie ewentualnych deficytów rozwojowych.
Maluszki w sposób zindywidualizowany, dostosowany do wieku i swoich możliwości poznają otaczający świat. Treści programowe odnoszą się do najbliższego otoczenia dziecka, rodziny, obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie, nabywania samodzielności, treningu czystości oraz umiejętności samoobsługi.

Program edukacyjny realizowany jest w wielu obszarach aktywności dziecka i obejmuje:

1/ kształtowanie umiejętności społecznych

- nauka przestrzegania reguł obowiązujących w grupie, zgodnego porozumiewania się i współdziałania z dorosłymi i dziećmi, przewidywania skutków swoich zachowań wobec innych osób

2/ zajęcia poznawcze
- wprowadzanie nowych pojęć, obserwacja zjawisk, poznawanie związków przyczynowo-skutkowych, wspomaganie rozwoju mowy, nauka prostych wierszy, czytanie bajek

3/ zajęcia plastyczne
- malowanie, rysowanie, lepienie, ugniatanie, wydzieranie, naklejanie z wykorzystaniem dłoni, stóp, wielu narzędzi i materiałów

4/ zajęcia konstrukcyjne
- poznawanie różnych materiałów, struktur, faktur, tworzenie z nich kompozycji płaskich i przestrzennych

5/ zajęcia umuzykalniające
- słuchanie różnych gatunków muzyki, nauka piosenek, wykonywanie prostych tematów rytmicznych, rozpoznawanie dźwięków z otoczenia

6/ zajęcia rytmiczno-ruchowe
- rozwijanie aktywności ruchowej przy muzyce, granie na prostych instrumentach perkusyjnych, zabawy rytmiczne, uwrażliwianie słuchu, rozwijanie sprawności fizycznej, orientacja w schemacie własnego ciała

7/ gimnastyka buzi i języka
- ćwiczenia logopedyczne różnicujące fazę wdechu i wydechu, usprawniające aparat mowy, korygujące artykulację wypowiadanych głosek i słów

Program realizujemy w blokach tematycznych ujętych w miesięcznych planach pracy, z którymi na bieżąco zapoznani są rodzice.
Zajęcia programowe prowadzi kadra Żłobka.

III. Zajęcia dodatkowe

1/ zabawy z językiem angielskim realizowane przez Szkołę językową "Sukces"

Program języka angielskiego w Żłobku bazuje na wykorzystaniu śpiewu, tańca oraz elementów rytmicznych. Celem zajęć w grupie maluchów jest osłuchanie się z językiem angielskim, poznanie jego melodii. Dzieci wykształcają poczucie rytmu oraz słuch muzyczny, co w przyszłości znacznie ułatwi naukę języka.
Celem zajęć w grupie starszaków jest oprócz osłuchania z językiem, nauka prostych słów, zwrotów, rymowanek i piosenek w języku angielskim.
Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, a wprowadzony materiał utrwalany jest codziennie.

2/ rytmika

3/ koncerty Pro Sinfoniki

”Pana Świerszcza podróże małe i duże” jest ofertą muzyków Filharmonii Poznańskiej skierowaną do najmłodszych słuchaczy. To pomysł na umożliwienie dzieciom żywego, bezpośredniego kontaktu z muzyką poważną. Artyści grają na instrumentach i opowiadają maluchom o muzyce.
Koncerty prowadzone są przez muzyków, którzy łatwo nawiązują kontakt z dziećmi, potrafią ciekawie i z humorem opowiadać o instrumentach, wprowadzając najmłodszych słuchaczy w zaczarowany świat muzyki.

4/ występy teatrzyków dziecięcych

Występy profesjonalnych grup aktorów prezentujących repertuar teatralny dla najmłodszej publiczności.


IV. Współpraca z logopedą

1/ profilaktyka logopedyczna

2/ diagnoza logopedyczna

3/ terapia logopedyczna